PRZEPISYŚwiąteczne i karnawałoweWypiekaneWyroby cukiernicze

Babka drożdżowa w wodzie rosnąca

Babka drożdżowa w wodzie rosnąca


Łatwe drożdżowe ciasto nocne, topielec, babka rosnąca w wodzie, Wielkanocna Baba – nie wymaga tak długiego wyrabiania, jak zwykłe ciasto drożdżowe. Ciasto wyrasta nam samo, w ciągu nocy, w zimnej wodzie. Na wszelkie okazje, tradycyjnie na Wielkanoc.


? Czas przygotowania: 11 godz ‖ ♨ Czas pie­cze­nia: 45 min. ‖ ? Temperatura: ‖ IG: ‖


Składniki:

 • 5 dag droż­dży,
 • ½ szklan­ki mle­ka,
 • 1 jaj­ko,
 • 4 żółt­ka,
 • 12 dag ma­sła,
 • ½ kg mąki,
 • 15 dag cu­kru pu­dru,
 • 5 dag ro­dzy­nek,
 • sól,
 • skór­ka cy­try­no­wa,
 • 10 dag ma­sła do sma­ro­wa­nia for­my i ście­recz­ki,
 • 2 dag cu­kru z wa­ni­lią do po­sy­pa­nia,

Babka drożdżowa w wodzie – Przygotowanie:

 1. Ro­ze­trzeć jajo i żółt­ka bez cu­kru.
 2. Ro­ze­trzeć droż­dże z zim­nym mle­kiem.
 3. Sto­pić ma­sło.
 4. Do mąki do­dać roz­tar­te żółt­ka, roz­to­pio­ne ma­sło i droż­dże i wy­ro­bić dość gę­ste cia­sto.
 5. Czy­stą, lnia­ną, gę­sto tka­ną ście­recz­kę po­sma­ro­wać gru­bo ma­słem, wło­żyć na śro­dek cia­sto i ście­recz­kę zwią­zać ta­siem­ką zo­sta­wia­jąc tyle wol­ne­go miej­sca, aby cia­sto mo­gło swo­bod­nie wy­ro­snąć.
 6. Do czy­ste­go wia­dra wlać zim­ną wodę, wło­żyć cia­sto i uwią­zać do wia­dra opusz­cza­jąc do ta­kiej wy­so­ko­ści, aby miej­sce zwią­za­nia ścier­ki ta­siem­ką się­ga­ło tro­chę po­nad po­wierzch­nie wody; do tego miej­sca ścier­ka po­win­na być po­sma­ro­wa­na ma­słem, tak aby woda nie do­sta­ła się do cia­sta; koń­ce ścier­ki nie po­win­ny do­ty­kać wody, aby jej nie wcią­ga­ły.
 7. Cia­sto po­zo­sta­wić do wy­ro­śnię­cia w zim­nej wo­dzie na noc (10 go­dzin).
 8. Po 10 go­dzi­nach przy­go­to­wać resz­tę skład­ni­ków: prze­siać cu­kier, umyć i osu­szyć ro­dzyn­ki.
 9. Cia­sto wy­jąć ze ścier­ką, a gdy ociek­nie z wody – roz­wią­zać.
 10. Cia­sto pod­ciąć ostroż­nie no­żem i wy­ło­żyć do mi­ski.
 11. Ma­sło ze ścier­ki ze­brać no­żem i do­dać do cia­sta.
 12. Cia­sto nie po­win­no być na­mok­nię­te wodą – chro­ni je od tego ma­sło.
 13. Do cia­sta do­dać cu­kier, sól, przy­pra­wy i wy­ro­bić je sta­ran­nie, na koń­cu do­dać ro­dzyn­ki.
 14. Wy­sma­ro­wać ma­słem gru­bo i sta­ran­nie for­mę na bab­kę, opró­szyć mąką.
 15. Cia­sto wło­żyć do for­my, wsta­wić do nie­zbyt go­rą­ce­go pie­ca i upiec (ok 45 min).
 16. Cia­sto wy­jąć z pie­ca, a gdy tro­chę prze­sty­gnie, ostroż­nie wy­ło­żyć, bo jest bar­dzo pulch­ne i ła­two może wy­two­rzyć się za­ka­lec.
 17. Kie­dy jesz­cze cie­płe po­sy­pać cu­krem pu­drem z wa­ni­lią.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x