Dania główneMięso - potrawyPRZEPISY

Befsztyk gospodarski (po polsku)

Befsztyk gospodarski (po pol­sku)


Skład­niki:

 • 70 dag wo­ło­winy bez ko­ści (krzy­żo­wej),
 • lub 1 kg an­try­kotu z ko­ścią,
 • 6 dag tłusz­czu,
 • 2 dag ma­sła,
 • 8 – 10 dag ce­buli,
 • 2 dag mąki,
 • 4 jaja,

stek-srednio-wysmazony

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Mięso opłu­kać, obrać z po­więzi, po­kroić w po­przek włó­kien na 4 pla­stry.
 2. Pla­stry po­bić tłucz­kiem (zwil­żo­nym wodą), lekko po­sie­kać no­żem.
 3. Po­na­kra­wać na ob­wo­dzie, ufor­mo­wać z nich krążki o gru­bo­ści 1 – 1,5 cm.
 4. Opró­szyć mąką i bez­po­śred­nio przed sma­że­nie oso­lić.
 5. Ce­bulę obrać, po­kroić w ta­larki i zru­mie­nić na czę­ści tłusz­czu.
 6. Zru­mie­nioną ce­bulę zdjąć z pa­telni, roz­grzać sil­nie resztę tłusz­czu.
 7. Sma­żyć na sil­nym ogniu bef­sztyki po 3 – 4 mi­nuty z każ­dej strony.
 8. Befsztyk gospodarski sma­żyć tak, aby na ich po­wierzchni wy­two­rzyła się zru­mie­niona skórka, a we­wnątrz po­zo­stały ró­żowe.
 9. W cza­sie sma­że­nia bef­sztyki nie po­winny sty­kać się z sobą na pa­telni.
 10. Zru­mie­nioną ce­bulę uło­żyć z po­wro­tem na pa­telni mię­dzy bef­sztyki i ra­zem z nimi do­grzać ją przez kilka mi­nut w cie­płym pie­kar­niku.
 11. Jed­no­cze­śnie roz­grzać na doł­kow­nicy ma­sło i usma­żyć cztery sma­żone jajka, które po­ło­żyć na bef­szty­kach.

Befsztyk gospodarski po­dać na pa­telni lub uło­żony na pół­mi­sku, przy­brać ce­bulą, po­da­wać z ziem­nia­kami pod do­wolną po­sta­cią i ja­rzyną (fa­sola szpa­ra­gowa, bruk­selka, ka­la­fior i inne); można po­da­wać rów­nież z sa­łatą lub inną su­rówką z wa­rzyw.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x