PRZEPISYWypiekaneWyroby cukiernicze

Ciastka półkruche wyciskane przez maszynkę

Ciastka półkruche wyciskane.

Wy­pieki z cia­sta kru­chego, a zwłasz­cza z pół­kru­chego są bar­dzo czę­sto przy­rzą­dzane w na­szej kuchni. Tech­nika ta w za­sa­dzie nie po­winna spra­wiać trud­no­ści na­wet mało wpraw­nym. Można z niego przy­go­to­wać wiele po­pu­lar­nych, róż­no­rod­nych wy­ro­bów. Od drob­nych cia­ste­czek po­przez na­dzie­wane babki, placki, pla­cuszki, pie­rożki, ma­zurki, szar­lotki, jak też so­lone: ku­le­biaki, pie­rożki, pa­luszki. Wy­roby z cia­sta kru­chego i pół­kru­chego to wy­roby dość trwałe, na­da­jące się do dłuż­szego prze­cho­wy­wa­nia. Ta­kim przy­kła­dem może być cia­sto mie­lone i for­mo­wane w ma­szynce do mięsa wy­po­sa­żo­nej w spe­cjalną przy­stawkę do for­mo­wa­nia kształ­tów ta­kich, jak gwiazdki, rybki, drzewka, domki i inne.

maszynka-do- ciastek
Maszynka z nakładką do wyciskania ciastek.

Skład­niki:

 • 30 dag mąki (1½ szklanki),
 • 10 dag cu­kru (5 ły­żek),
 • 1 jajo,
 • 2 żółtka,
 • 15 dag mar­ga­ryny,
 • 1—2 łyżki gę­stej śmie­tany lub kwa­śnego mleka,
 • ½ ły­żeczki proszku do pie­cze­nia,
 • cu­kier wa­ni­li­nowy lub esen­cja za­pa­chowa,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Mąkę prze­siać na stol­nicę, wy­mie­szać z prosz­kiem do pie­cze­nia i po­sie­kać z mar­ga­ryną.
 2. Jajo i żółtka utrzeć z cu­krem, do­dać do mąki po­łą­czo­nej z mar­ga­ryną.
 3. Szybko wy­ro­bić cia­sto.
 4. Prze­pu­ścić przez ma­szynkę do mięsa ze spe­cjalną wkładką.
 5. Wy­cho­dzące z ma­szynki cia­sto kroić na kil­ku­cen­ty­me­trowe cia­steczka i prze­no­sić ło­patką na bla­chę.
 6. Cia­sto to można rów­nież roz­wał­ko­wać, ciastka wy­ci­nać przy po­mocy fo­remki lub szklanki.
 7. Ciastka półkruche wyciskane piec przez 10 ÷ 15 mi­nut w go­rą­cym pie­kar­niku, aż się zru­mie­nią.

ciastka-z-foremki


Print Friendly, PDF & Email
5 1 głos
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x