Dania główneDietyMięso - potrawyObiadSosyŚwiąteczne i karnawałowe

Comber sarni

Comber sarni jest mię­sem bar­dzo war­to­ścio­wym ku­li­nar­nie. Wy­ko­rzy­stu­jemy go do po­traw: pie­czo­nych, du­szo­nych lub sma­żo­nych. Mięso od­zna­cza się spe­cy­ficz­nym sma­kiem, za­pa­chem po­nie­waż zwie­rzyna je zna­le­zione w na­tu­rze pro­dukty, jak le­śne ja­gody, korę drzew, le­śne owoce itp. Ich mięso ma ciemne za­bar­wie­nie, po­nie­waż są one wy­bie­gane, ma­jące mocno wy­ro­bione mię­śnie, jest sil­nie ukrwione, po­zba­wione tkanki tłusz­czo­wej. Dla­tego można je po­le­cić za­równo w róż­nych die­tach, jak i przy kar­mie­niu dzieci.


comber sarnina

Skład­niki:

 • 1½ kg com­bra sar­niego,
 • za­prawa z octu lub ma­ry­nata z ja­rzy­nami,
 • 5 dag mło­dej sło­niny do szpi­ko­wa­nia,
 • sól,
 • 2 dag mąki,
 • 3 dag tłusz­czu,
 • 4 dag ma­sła,
 • 10 dag bo­ró­wek do de­ko­ra­cji,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wpierw comber sarni za­baj­co­wać lub za­ma­ry­no­wać na 6–10 dni, trzy­ma­jąc mięso w chło­dzie (+4°C).
 2. Gdy mięso do­brze skru­szeje, wy­jąć je, zdjąć z com­bra ostroż­nie ścię­gna i błony, mięso na­szpi­ko­wać dwoma rzę­dami wzdłuż grzbietu, na­trzeć solą i ja­łow­cem.
 3. Na­stęp­nie roz­grzać tłuszcz w do­pa­so­wa­nym na­czy­niu, mięso uło­żyć, po­lać tłusz­czem, upiec w śred­nio na­grza­nym pie­kar­niku (+180°C).
 4. W cza­sie pie­cze­nia mięso po­le­wać tłusz­czem, aby nie wy­sy­chało, tłuszcz zaś skra­piać od czasu do czasu wodą aby się nie spa­lił (piec około 1½ godz.).
 5. Mięk­kie mięso wy­jąć, od­jąć od grzbietu z oby­dwu stron.
 6. Na ko­niec skra­wać cien­kie, sko­śne płaty inie zmie­nia­jąc ich ko­lej­no­ści uło­żyć mięso z po­wro­tem na ko­ści po obu bo­kach grzbietu, pod­lać so­sem.
 7. Póź­niej po­da­wać z fryt­kami i bo­rów­kami.

jelenia-noga-i-mieso


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x