KolacjaPRZEPISYŚniadanie

Grzan­ki z pieczarkami i z jajami

Grzan­ki z pieczarkami i z jajami

to ty­po­we śnia­da­nie an­giel­skie, rów­nież z do­dat­kiem in­nych ka­lo­rycz­nych skład­ni­ków: pie­cza­rek, sera żół­te­go, kieł­ba­sek, sma­żo­ne­go be­ko­nu, po­mi­dor­ków, a na­wet fa­sol­ki po bre­toń­sku. Smacz­ne i po­żyw­ne. Ener­gia wy­star­cza­ją­ca, aby prze­trwać do obia­du!


Składniki:

 • ½ dłu­giej buł­ki (ka­nap­ko­wej),
 • 4 jaja,
 • sól, pieprz,
 • 3 dag tłusz­czu,
 • 20 dag pie­cza­rek,
 • 3 dag sera tyl­życ­kie­go,
 • 3 dag ce­bu­li,
 • 1 dag mąki,
 • 2 – 3 łyż­ki śmie­ta­ny,
 • 1 łyż­ka sie­ka­ne­go ko­per­ku,
 • zie­lo­na pie­trusz­ka

Przygotowanie:

 1. Przy­go­to­wać czte­ry grzan­ki.
 2. Pie­czar­ki obrać ze skór­ki, opłu­kać.
 3. Trzo­ny przy­ciąć, cien­ko po­szat­ko­wać, do­dać ob­ra­ną i po­kro­jo­ną w krąż­ki ce­bu­lę, wło­żyć do ron­del­ka, wlać 1 – 2 łyż­ki wody i du­sić do mięk­ko­ści.
 4. Gdy są go­to­we po­łą­czyć z mąką roz­mie­sza­ną z wodą, za­go­to­wać, wy­mie­szać ze śmie­ta­ną, do­dać sól i pieprz, wło­żyć sie­ka­ny ko­pe­rek.
 5. Masa po­win­na być gę­sta.
 6. Usma­żyć jaja sa­dzo­ne.
 7. Na pół­mi­sku ukła­dać grzan­ki, na któ­re ukła­dać gru­bą war­stwą pie­czar­ki, na wierzch sa­dzo­ne jaja, któ­re opró­szyć solą i pie­przem.
 8. Moż­na po­sy­pać tar­tym se­rem szwaj­car­skim.
 9. Przy­brać ga­łąz­ka­mi zie­lo­nej pie­trusz­ki.
 10. Grzan­ki z pieczarkami i z jajami po­da­wać jako go­rą­cą prze­ką­skę.
 11. Za­miast pie­cza­rek moż­na dać świe­że bo­ro­wi­ki, któ­re przy­rzą­dzić tak samo.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x