PRZEPISYŚwiąteczne i karnawałoweZupy

Kiszony barszcz czerwony wigilijny

Kiszony barszcz czerwony – 

wi­gi­lijny ma swój wy­raz. Jest to jedna z tra­dy­cyj­nych po­traw wi­gi­lij­nych. Oczy­wi­ście, sma­kuje wy­bor­nie rów­nież, po­dany przy in­nych oka­zjach.


Skład­niki:

barszcz-czerwony-wigilijny
Barszcz wigilijny.
Barszcz czerwony wigilijny
Potrawy wigilijne.

Przy­go­to­wa­nie:

  1. Barszcz wi­gi­lijny można przy­rzą­dzić do­da­jąc do wy­waru wa­rzyw­nego kwas bu­ra­czany.
  2. Kwas ten robi się bar­dzo pro­sto, ale musi być przy­go­to­wany od­po­wied­nio wcze­śniej, aby zdą­żył się uki­sić.
  3. Su­rowe, ob­rane, umyte bu­raki po­kroić w cien­kie pla­stry (można użyć ma­łej szat­kow­nicy, lub tarki do mi­ze­rii).
  4. Prze­ło­żyć do du­żego słoja, albo le­piej – do du­żego gli­nia­nego garnka.
  5. Aby się szyb­ciej uki­sił można do­dać ka­wa­łek ra­zo­wego chleba, odro­binę cu­kru lub płat­ków jęcz­mien­nych i za­mie­szać.
  6. Na­czy­nie przy­kryć gazą albo rzad­kim płót­nem, albo przy­kryć fo­lią alu­mi­niową, gę­sto na­kłutą szpilką.
  7. Gdy płyn jest wy­star­cza­jąco kwa­śny, wsta­wić do lo­dówki.
  8. Po do­la­niu kwasu bu­ra­cza­nego do wy­waru z wa­rzyw barszcz pod­grzać, nie do­pusz­cza­jąc do wrze­nia, aby nie stra­cił pięk­nego ko­loru.
  9. Kiszony barszcz czerwony na wi­gi­lię po­daje się czy­sty, po­stny barszcz w bu­lio­nów­kach.
  10. Można też po­dać z uszkami z grzy­bami w głę­bo­kich ta­ler­zach.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x