Mięso - potrawyPRZEPISY

Nadziewanie drobiu z kośćcem

Nadziewanie drobiu z kość­cem

  1. Prze­zna­czone do pie­cze­nia tuszki czę­sto na­dziewa się na­dzie­niem z bułki i wą­tró­bek, kaszki, jak rów­nież jabł­kami.
  2. Na­dzie­nie wpro­wa­dza się przez otwór w ja­mie brzusz­nej lub przez prze­łyk.
  3. Tuszki pu­lard, kur, du­żych kur­cząt, ka­czek, gęsi na­peł­nia się na­dzie­niem całe.
  4. U dro­biu na­peł­niamy śro­dek i pod­gar­dle, u in­dy­ków na­peł­nia się tylko wole.

kurczak-surowy

  1. Nadziewanie drobiu: Młode kur­częta i go­łąbki na­peł­nia się na­dzie­niem, wsu­wa­jąc je poza skórę.
  2. Naj­pierw na­leży ją po­de­rwać.
  3. Wtedy na­dzie­nie można bę­dzie wło­żyć w cien­kiej war­stwie od koń­ców piersi, aż po skrzy­dełka i do grzbietu.
  4. Resztę na­dzie­nia wkłada się do wnę­trza tuszki.
  5. Nie na­leży zbyt wiele na­dzie­nia na­kła­dać, Ina­czej w cza­sie prze­róbki ter­micz­nej może pęk­nąć skórka i na­dzie­nie wy­do­sta­nie się na ze­wnątrz.
  6. Po na­peł­nie­niu tuszki na­dzie­niem na­leży za­szyć grubą nitką otwory, przez które wpro­wa­dzono na­dzie­nie.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x