KolacjaRodzaj posiłkuŚniadanie

Omlet francuski

Omlet francuski. 

Co dziś na śniadanie? To dobra odpowiedź. Dość łatwy w przygotowaniu, nie wymaga zbyt wielu składników. Można go padać z różnymi warzywami.
Na średniej patelni można przyrządzić omlet najwyżej z 4 jaj. 


Wprowadzenie.

Bar­dzo smacz­nym da­niem z jaj są rów­nież omle­ty. Omle­ty na­tu­ral­ne (czy­li z sa­mej masy jaj) lub mie­sza­ne z do­dat­ka­mi. Na przy­kład może to być szyn­ka, kieł­ba­sa, zie­lo­ny gro­szek, pie­czar­ki. Przy­rzą­dza się je w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: naj­pierw roz­mie­sza­ną i ubi­tą trze­pacz­ką masę z jaj po oso­le­niu i ewen­tu­al­nym po­łą­cze­niu z roz­drob­nio­ny­mi i pod­sma­żo­ny­mi do­dat­ka­mi, na­le­ży wy­lać na pa­tel­nię z roz­grza­nym tłusz­czem. Skro­pio­ną wodą masę (jak na ja­jecz­ni­cę) sma­ży się po­wo­li, do osią­gnię­cia lek­ko zru­mie­nio­nej spodniej stro­ny omle­tu, ale przy ścię­tej ga­la­re­to­wa­tej po­wierzch­ni. Omle­ty po­da­wać na sło­no lub rów­nież na słod­ko. 
Na sło­no po­da­je się omlet po­sy­pa­ny drob­no po­sie­ka­nym ko­per­kiem, albo szczy­pior­kiem lub na­tką pie­trusz­ki. Naj­czę­ściej jed­nak po­da­je się omlet rów­nież na­dzie­wa­ny in­ny­mi do­dat­ka­mi, któ­re na­kła­da się na omlet przed jego zwi­nię­ciem. Omlet po­da­je się na ogrza­nym ta­le­rzu, zwi­nię­ty w luź­ny ru­lon, lub zło­żo­ne na pół, z na­dzie­niem w środ­ku. Do­dat­ki moż­na też mie­szać z ja­ja­mi przed sma­że­niem i wte­dy za­miast omle­tu zwi­ja­ne­go otrzy­mu­je się omlet mie­sza­ny. Omlet na słod­ko po­da­je się opró­szo­ny cu­krem-pu­drem, ob­ło­żo­ny dże­mem lub kon­fi­tu­rą albo też po­la­ny sy­ro­pem owo­co­wym. 

Składniki:

 • 6 jaj,
 • 4 dag masła lub margaryny,
 • 2 łyżki wody,
 • zielona pietruszka,
 • sól,

Przygotowanie:

 1. Świeże jaja umyć, wpierw wybić do garnuszka, rozmącić dokładnie trzepaczką dolewając wodę, osolić.
 2. Jaja następnie wylać na patelnię na rozgrzany tłuszcz.
 3. Smażyć powoli.
 4. Omlet natomiast podważyć szerokim nożem od boków patelni, aby na dno spłynęła płynna masa jajeczna.
 5. Włożyć również pod spód omletu trochę tłuszczu.
 6. Gdy omlet zetnie się i spód będzie lekko rumiany, a powierzchnia omletu o konsystencji galaretowatej, omlet jest gotów.
 7. Zawinąć dwa boki do środka, lub złożyć na pół i za pomocą noża tymczasem zsunąć na ogrzany półmisek.
 8. Przybrać na koniec gałązkami zielonej pietruszki.
 9. Omlet można podawać z różnymi warzywami, jak na przykład z groszkiem, szparagami, marchewką, szpinakiem itp.
 10. Omlet francuski podaje się również  z szynką, parówkami, mózgiem itp.

 


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x