Mięso - potrawyPRZEPISYPrzystawki

Ozór w szarym sosie wołowy

Ozór w szarym sosie (wołowy).


Skład­niki:

 • 1 ozór wo­łowy,
 • 25 dag włosz­czy­zny,
 • 1 liść bob­kowy,
 • 3 – 4 ziarna pie­przu i an­giel­skiego ziela,

szary sos:

 • 2 dag mig­da­łów,
 • cu­kier (2 – 3 łyżki kar­melu),
 • cy­tryna,
 • kwa­sek cy­try­nowy lub ocet,
 • 4 dag ma­sła,
 • 3 dag mąki,
 • 2 ½ dag ro­dzyn­ków,
 • 1 kie­li­szek czer­wo­nego wina,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ozór wy­szo­ro­wać szczo­teczką, do­kład­nie opłu­kać w wo­dzie, naj­pierw wy­ciąć gru­czoły śli­nowe, które znaj­dują się z obu stron jego na­sady, za­lać wrzącą wodą i go­to­wać do mięk­ko­ści około 4 go­dzin.
 2. Gdy ozór jest na do­go­to­wa­niu, wy­jąć, na­stęp­nie wło­żyć do zim­nej wody i nieco ostu­dzić.
 3. Zdjąć skórę, po­now­nie wło­żyć do wy­waru, póź­niej do­dać oczysz­czone, opłu­kane wa­rzywa, przy­prawy, sól i do­go­to­wać.
 4. Przy­rzą­dzić sos: ły­żeczkę cu­kru zru­mie­nić na kar­mel na pa­telni, wlać 3 – 4 łyżki wody, za­go­to­wać, wresz­cie otrzy­many kar­mel zlać z pa­telni do kubka.
 5. Ma­sło sto­pić, do­dać zru­mie­nioną mąkę, zmie­szać, roz­pro­wa­dzić ¼ l zim­nego wy­waru z go­to­wa­nia ozora.
 6. Roz­rze­dzić wy­wa­rem do od­po­wied­niej gę­sto­ści, do­dać 2 – 3 łyżki kar­melu i, je­śli po­trzeba, cu­kier, przy­pra­wić do smaku so­kiem z cy­tryny lub octem, wło­żyć ob­rane, po­sie­kane mig­dały i opłu­kane ro­dzynki, oso­lić.
 7. Przed wy­da­niem na­to­miast wlać do sosu wino.
 8. Smak sosu po­wi­nien bo­wiem być słod­kawo-kwa­skowy.
 9. Ugo­to­wany ozór po­kroić też nieco sko­śnie w po­przek dłu­go­ści na cien­kie, sze­ro­kie pla­stry, które w ko­lej­no­ści kra­ja­nia uło­żyć na okrą­głym pół­mi­sku.
 10. Za­lać so­sem.
 11. Po­da­wać z ziem­nia­kami.
 12. Za­miast w sza­rym so­sie można po­dać ozór z ziem­nia­kami z wody, z chrza­nem i so­sem musz­tar­do­wym, kor­ni­szo­no­wym itp.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x