Ciasto potrawyDania główneObiad

Pierożki z mozzarelli i pinii

Pierożki z mozzarelli i pinii.


Skład­niki:

 • cia­sto:
 • ½ kg mąki “na pie­rogi”, 
 • 1 jajko, 
 • ⅛ l wody, 
 • sól, 
 • na­dzie­nie: 
 • ¼ kg moz­za­relli, 
 • 3 łyżki orzesz­ków pi­nii, 
 • 15 dag par­me­zanu, 
 • 1 łyżka pa­sty pe­sto
 • po­nadto: 
 • 5 dag mąki do pod­sy­pa­nia, 
 • 5 dag ma­sła, 

Przy­go­to­wa­nie:

przy­go­to­wa­nie cia­sta: 

 1. Prze­sie­wamy mąkę przez sito na stol­nicę, usy­pu­jemy z niej sto­żek, w śro­dek wbi­jamy jajko, do­da­jemy sól i wodę, za­gnia­tamy cia­sto. 
 2. Sta­ran­nie wy­ro­bione cia­sto po­sy­pu­jemy z wierz­chu mąką, ro­bimy z niego dość gruby wa­łek i dzie­limy go na kilka czę­ści. 
 3. Każdą część roz­gnia­tamy ręką, na­stęp­nie wał­ku­jemy dość cienki pla­cek. Wy­kra­wamy krążki o śred­nicy około 6 – 7 cm. 

przy­go­to­wa­nie na­dzie­nia: 

 1. Moz­za­rellę kro­imy w drobną ko­steczkę, do­da­jemy ¾ z por­cji par­me­zanu, 1 łyżkę pa­sty pe­sto i orzeszki pi­nii. Skład­niki łą­czymy i do­kład­nie mie­szamy. 
 2. Na­dzie­nie na­kła­damy na śro­dek każ­dego krążka, skła­damy je na pół i do­kład­nie skle­jamy ich brzegi. 
 3. W mię­dzy­cza­sie w du­żym ron­dlu go­tu­jemy od­po­wied­nią ilość wody. Wodę so­limy i par­tiami wrzu­camy pie­rogi do ugo­to­wa­nia
 4. Go­tu­jemy przez kilka mi­nut do wy­pły­nię­cia, po­tem jesz­cze przez 2 mi­nuty wyj­mu­jemy je łyżką ce­dza­kową. 
 5. Go­rące pierożki z mozzarelli po­sy­pu­jemy wiór­kami z reszty par­me­zanu i ma­sła. Po­da­jemy z zie­loną sa­łatą. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x