PRZEPISYPrzetwory domowe

Powidła śliwkowe słodzone

Po­wi­dła śliw­kowe sło­dzone.


Skład­niki:

  • 3½ kg śli­wek wę­gie­rek lub mi­ra­be­lek,
  • 35–50 dag cu­kru,

powidla-sliwkowe-gotowanie

Przy­go­to­wa­nie:

  1. Przy­go­to­wuje się jak po­wi­dła bez cu­kru.
  2. Do­sło­dze­nie na­stę­puje ostat­niego dnia pod­grze­wa­nia, a prak­tycz­nie wtedy, gdy ob­ję­tość masy sta­nie się o po­łowę mniej­sza.
  3. Po­nie­waż do­da­tek cu­kru roz­rze­dza po­wi­dła, na­leży je ostroż­nie pod­grze­wać da­lej, aż do osią­gnię­cia od­po­wied­niej gę­sto­ści i cha­rak­te­ry­stycz­nego ciem­nego, szkli­stego wy­glądu.
  4. Chro­nić dno ron­dla przed przy­pa­le­niem, pod­kła­da­jąc pod gar­nek pod­kładkę żeliwną lub siatkę azbe­stową.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x