Ciasto potrawyDania główneŚwiąteczne i karnawałoweWypiekaneWyroby cukiernicze

Rodzaje ciast

Rodzaje ciast.

Cia­sta moż­na bowiem po­dzie­lić na pięć pod­sta­wo­wych grup, a mianowicie: na cia­sta kru­che, bisz­kop­to­we, pa­rzo­ne droż­dżo­we i fran­cu­skie. Tech­ni­ka przy­go­to­wa­nia każ­de­go ro­dza­ju cia­sta jest inna, ale czyn­no­ści wstęp­ne są jed­na­ko­we. 


Szukaj w GOOGLE

 

Przystępując do przygotowania ciasta wpierw trzeba zgromadzić cały potrzebny sprzęt i wszystkie wyważone składniki.

Rodzaje ciast .

Ważne jest jednak zachowanie przy sporządzaniu ciasta właściwych proporcji. Jeżeli ilość płynu w stosunku do suchych składników będzie za mała, to w czasie pieczenia nie nastąpi zaś dostateczne sklejenie skrobi w mące i ciasto nie nabierze zatem zdolności pęcznienia.

Wy­piek taki ła­two się kru­szy i czer­stwie­je. Je­śli na­to­miast uży­je się zbyt du­żej ilo­ści pły­nu, wów­czas jego część nie zo­sta­nie wchło­nię­ta przez skład­ni­ki su­che, wskutek cze­go cia­sto bę­dzie bar­dzo wil­got­ne i utwo­rzy się za­ka­lec.

W celu dokładnego połączenia wszystkich składników najpierw należy ciasto także dokładnie wyrobić. Właściwe wyrobienie ciasta ma decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu procesu jego przetwarzania i uzyskania odpowiedniej jakości wyrobów cukierniczych. Przez wyrabianie ciasta substancje białkowe mąki pęcznieją i później trwale absorbują płyny, wskutek czego staje się ono spoiste i ciągliwe.


Należy również pamiętać, że wyrabiając ciasto wprowadza się do niego powietrze, co oczywiście sprzyja rozwojowi drożdży (w cieście drożdżowym). Często wyrabia się tak długo, aż zacznie stawiać opór przy jego kształtowaniu.

Za­leż­nie od kon­sy­sten­cji otrzy­mu­je się cia­sto:

Rodzaje ciast – przepisy na ciasta

Ciasta drożdżowe.

Po trzecie – Ciasta drożdżowe.  


Print Friendly, PDF & Email
5 1 głos
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 1 Average: 5]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x