Dania główneMięso - potrawyPRZEPISYPrzystawkiSosyŚwiąteczne i karnawałowe

Ryba po grecku

Ryba po grecku.

To po­da­wana na zimno lub na cie­pło po­trawa gdzie krótko mówiąc, po­da­jemy ze­sma­żone ka­wałki ryby w so­sie wa­rzyw­nym. Sos zwy­kle składa się przede wszystkim z mar­chewki, pie­truszki, ce­buli, do­datku se­lera, z do­dat­kiem sosu – kon­cen­tratu po­mi­do­ro­wego do­pra­wiony do smaku solą, pie­przem i li­ściem lau­ro­wym. Ca­łość po­winna być udu­szona dla uzy­ska­nia kon­sy­sten­cji i smaku. Po­trawa właściwie zbli­żona sma­kiem do ory­gi­nal­nej grec­kiej po­trawy «ryby bur­deto» (Ψάρι μπουρδέτο).

Skład­niki:

Przy­go­to­wa­nie:

  1. Ja­rzyny najpierw oczy­ścić, umyć, ze­trzeć na gru­bych oczkach tarki lub po­kroić w pa­ski.
  2. Wło­żyć do du­żego ron­dla z mocno roz­grza­nym ole­jem, następnie pod­lać kil­koma łyż­kami wody, do­dać li­ście lau­rowe, cu­kier, sól i du­sić na wol­nym ogniu 15 mi­nut.
  3. Później do­dać kon­cen­trat po­mi­do­rowy, trzy łyżki wody i go­to­wać na­stępne 10 mi­nut.
  4. Przy­pra­wić so­kiem z cy­tryny i mie­loną pa­pryką.
  5. Rybę oczy­ścić, umyć, po­kroić w dzwonka, wło­żyć do ron­dla z ja­rzy­nami, pod­lać nie­wielką ilo­ścią wody, du­sić na wol­nym ogniu do mięk­ko­ści, potem prze­ło­żyć na pół­mi­sek, przy­kryć ja­rzy­nami, po­lać so­sem i ostu­dzić.
  6. Ryba po grecku jest po­trawą przy­go­to­wy­waną dość szybko, smaczna, jed­no­cze­śnie dla swo­ich ama­to­rów za­cho­wuje ory­gi­na­lny kli­mat po­łu­dnia. 
  7. Po­da­wać na zimno z bia­łym pie­czy­wem.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x