Dania główneMięso - potrawyPRZEPISY

Sola nadziewana krewetkami i pieczarkami

Sola nadziewana krewetkami i pie­czar­ka­mi


Sola, flą­dra – świet­ne ryby. Spró­buj­my jak sma­ku­ją na­dzie­wa­ne kre­wet­ka­mi i pie­czar­ka­mi.

prze­pis na 4 por­cje

Skład­ni­ki:

 • 50 ml + 2 łyż­ki sosu wło­skie­go do sa­ła­tek „WishBone”,
 • ½ l (2 szklan­ki) drob­no po­sie­ka­nych pie­cza­rek,
 • ½ szklan­ki po­sie­ka­nej dym­ki,
 • 35 dag su­ro­wych kre­we­tek śred­niej wiel­ko­ści, oczysz­czo­nych i po­sie­ka­nych (gru­bo),
 • 2 łyż­ki bran­dy lub sher­ry,
 • ½ ły­żecz­ki ty­mian­ku,
 • ½ ły­żecz­ki soli,
 • ¼ ły­żecz­ki pie­przu,
 • 2 po­kru­szo­ne buł­ki świe­że,
 • 4 fi­le­ty z soli lub flą­dry (ok. 70 dag),

wishbone-italian-przyrpawa

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Roz­grzać pie­kar­nik do tem­pe­ra­tu­ry 205°C.
 2. Pod­grzać w du­żym ron­dlu 50 ml sosu wło­skie­go, prze­sma­żyć pie­czar­ki i dym­kę na śred­nim ogniu przez 3 mi­nu­ty, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc.
 3. Do­dać kre­wet­ki i da­lej sma­żyć, cią­gle mie­sza­jąc przez na­stęp­ne 2 mi­nu­ty, aż kre­wet­ki się za­ró­żo­wią.
 4. Do­lać bran­dy, do­dać ty­mia­nek, sól, pieprz, na­stęp­nie buł­kę, wy­mie­szać.
 5. Mie­szan­kę kre­we­tek z pie­czar­ka­mi po­dzie­lić na czte­ry por­cje, wło­żyć do du­że­go, płyt­kie­go na­czy­nia do pie­cze­nia.
 6. Na każ­dą por­cję po­ło­żyć je­den fi­let, po­sma­ro­wać po­zo­sta­ły­mi dwo­ma łyż­ka­mi sosu wło­skie­go.
 7. Sola nadziewana krewetkami – piec przez 10 mi­nut, aż fi­le­ty będą ła­two dzie­lić się na płat­ki.
 8. Po­sie­kać po­sie­ka­ną na­tką z pie­trusz­ki i pa­pry­ką.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x