Mięso - potrawyPRZEPISY

Świeżonka wieprzowa

Świe­żonka wie­przowa


Skład­niki:

 • 1 kg świe­żonki wie­przo­wej (pod­gar­dle, bo­czek, kar­czek, ło­patka – po­kro­jone w ka­wałki),
 • 5÷6 ce­bul,
 • 4÷5 ząb­ków czosnku,
 • pa­pryka mie­lona ostra i słodka,
 • pieprz, sól, musz­tarda Di­jon,
 • tłuszcz do sma­że­nia (sło­nina, sma­lec),
 • czą­ber, ty­mia­nek, ore­gano, ma­je­ra­nek,
 • 15÷20 dag grzy­bów świe­żych (praw­dziwki, pod­grzybki lub pie­czarki) albo 2 dag su­szo­nych,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Su­szone grzyby na­mo­czyć na noc, od­ce­dzić, po­kroić w pa­ski, wy­waru nie wy­le­wać!
 2. Grzyby świeże oczy­ścić, po­kroić w pla­sterki.
 3. Mięso po­kroić na ka­wałki wiel­ko­ści 2÷3 cm, od­dzie­lić ka­wałki tłu­ste od chu­dych, ce­bulę po­kroić w pla­sterki.
 4. Na głę­bo­kiej pa­telni roz­grzać tłuszcz, do­dać naj­pierw tłu­ste ka­wałki, po wy­to­pie­niu i roz­grza­niu osma­żyć mięso aż do zru­mie­nie­nia.
 5. Od­su­nąć mięso na bok, albo prze­ło­żyć je do ron­delka, opró­szyć grubo zmie­lo­nym pie­przem i solą, do­dać pa­prykę ostrą i słodką, przy­prawy zio­łowe.
 6. Na po­zo­sta­łym tłusz­czu naj­pierw usma­żyć po­kro­jone grzyby, po­tem ce­bulę, po­łą­czyć z mię­sem i pru­żyć (za­pie­kać z do­dat­kiem wody lub wy­waru grzy­bo­wego) do od­po­wied­niej mięk­ko­ści.
 7. Za­gę­ścić złotą za­smażką.
 8. Na ko­niec do­dać ma­je­ra­nek.
 9. Można do­pra­wić do smaku odro­biną musz­tardy di­joń­skiej, je­śli ktoś lubi – prze­cieru po­mi­do­ro­wego.

Po­da­wać z do­dat­kiem świe­żego pie­czywa, z ka­szą, ma­ka­ro­nem albo z ziem­nia­kami.


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x