Desery i napojePRZEPISYWyroby cukiernicze

Szarlotka z bułki i jabłek (jabłecznik)

Szarlotka z bułki i ja­błek. Skład­ni­ki:

 • 2 dag ma­sła do sma­ro­wa­nia for­my,
 • 2 dag tar­tej bu­łki,
 • 5 dag cu­kru pu­dru,

grzan­ki:

na­dzie­nie:

 • 70 dag ja­błek,
 • cu­kier do sma­ku,
 • 2 dag skór­ki po­ma­ra­ńczo­wej,
 • wa­ni­lia,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ja­błka opłu­kać, ob­rać, wpierw po­szat­ko­wać cien­ko w pla­stry, przy­pra­wić do sma­ku cu­krem, skór­ką po­ma­ra­ńczo­wą i wa­ni­lią.
 2. Na­stęp­nie czer­stwą bu­łkę po­kro­ić na cien­kie krom­ki gru­bo­ści ½ cm.
 3. Mle­ko roz­mącić z ja­ja­mi, pó­źniej lek­ko osło­dzić.
 4. Grzan­ki z bu­łki za­nu­rzyć na krót­ko w mle­ku i za­raz wyj­mo­wać, ukła­dać na ta­le­rzu.
 5. Ron­del lub fo­rem­kę po­sma­ro­wać ma­słem, po­sy­pać tar­tą bu­łką, ukła­dać grzan­ki, na któ­re kła­ść war­stwę ja­błek i tak po­wtó­rzyć 3–4 razy.
 6. Na wierz­chu uło­żyć war­stwę bu­łki (kro­mecz­ki ufor­mo­wa­ne w pa­ski), wsta­wić do go­rące­go pie­kar­ni­ka na 30–40 mi­nut.
 7. Gdy po­wierzch­nia się zru­mie­ni, wy­ło­żyć na go­rący pó­łmi­sek, po­sy­pać cu­krem z wa­ni­lią.
 8. W po­dob­ny spo­sób mo­żna przy­rządzać szar­lot­kę z wi­śnia­mi, z cze­re­śnia­mi, ze śliw­ka­mi. Z owo­ców tych oczy­wi­ście wy­jąć pest­ki i lek­ko od­ci­snąć z soku.
 9. Szarlotka z bułki po­da­wa­na na de­ser jest przy­rządza­na z mniej­szej ilo­ści skład­ni­ków.

Jabłka zapiekane w cieście biszkoptowym


Skład­ni­ki:

 • 8 kwa­sko­wa­tych ja­błek (an­to­nó­wek),
 • 4 ły­żki dże­mu,
 • 2 dag ma­sła do po­sma­ro­wa­nia,

cia­sto:

 • 6 – 8 dag mąki,
 • 3 jaja,
 • 4 dag tłusz­czu,
 • 8 dag cu­kru,
 • 4 ły­żki śmie­ta­ny,
jablka-w-ciescie-biszkoptowym-1250

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Pó­łmi­sek do za­pie­ka­nia albo fo­rem­kę naj­pierw po­sma­ro­wać ma­słem.
 2. Ja­błka opłu­kać, ob­rać, wy­drążyć gniaz­da na­sien­ne, na­stęp­nie na­ło­żyć ośrod­ka dżem, uło­żyć na pó­łmi­sku.
 3. Żó­łt­ka utrzeć z cu­krem na pulch­ną masę, do­dać tłuszcz, śmie­ta­nę, prze­sia­ną mąkę, pia­nę, lek­ko wy­mie­szać.
 4. Po­kryć ja­błka uło­żo­ne na pó­łmi­sku, wsta­wić do go­rące­go pie­kar­ni­ka na 30 – 40 mi­nut.
 5. Po­da­wać na tym sa­mym pó­łmi­sku, na któ­rym się za­pie­ka­ły (z fo­rem­ki jed­nak prze­ło­żyć na ta­lerz).

jablecznik

Jabłecznik.


Skład­ni­ki:

 • 25 dag ma­sła,
 • 25 dag cu­kru, 
 • 6 ja­jek, 
 • 1 ły­żecz­ka otar­tej skór­ki z cy­try­ny, 
 • 40 dag mąki, 
 • 1 ły­żka mąki ziem­nia­cza­nej
 • 1 to­reb­ka prosz­ku do pie­cze­nia, 
 • 4 ły­żki mle­ka, 
 • 4 ły­żki śmie­ta­ny, 
 • 1½ kg ja­błek (re­ne­ta, an­to­nów­ka), 
 • 20 dag kon­fi­tu­ry mo­re­lo­wej
 • 12½ cu­kru ra­fi­no­wa­ne­go, 
 • ro­dzyn­ki do przy­bra­nia, 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wpierw ma­sło ukręcić w mi­sce na pu­szy­stą masę, do­da­jąc cu­kier. 
 2. Na­stęp­nie od­dzie­lić bia­łka od żó­łtek. 
 3. Pó­źniej do­dać do masy żó­łt­ka i skór­kę cy­try­no­wą. 
 4. Wy­mie­szać mąkę, mąkę ziem­nia­cza­ną i pro­szek do pie­cze­nia, prze­siać je ra­zem i do­da­wać po tro­chu do masy ra­zem z mle­kiem i śmie­ta­ną. 
 5. Bia­łko ubić na sztyw­ną pia­nę i do­dać. 
 6. Wy­ło­żyć bla­chę pa­pie­rem do pie­cze­nia i wy­ło­żyć na nią cia­sto. 
 7. Z ja­błek usu­nąć gniaz­da na­sien­ne, ob­rać, po­kro­ić na po­łów­ki, tro­chę po­na­ci­nać i uło­żyć na cie­ście. 
 8. Piec oko­ło 45 mi­nut w pie­kar­ni­ku na­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry 200°C (z te­mo­obie­giem 180°C). 
 9. Kon­fi­tu­rę mo­re­lo­wą prze­trzeć przez sito i lek­ko roz­grzać. 
 10. Po­sma­ro­wać cie­płe cia­sto i po­sy­pać cu­krem lo­do­wym. 
 11. Na ko­niec przy­brać ro­dzyn­ka­mi. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x