ciasto półkruche

Desery i napojeWypiekaneWyroby cukiernicze

Półkruche babeczki z bitą śmietanką i owocami

Ciasta półkruche w porównaniu do ciasta kruchego charakteryzuje się raczej niedużą ilością tłuszczu w stosunku do mąki i małą ilością jaj. Dlatego konieczny jest dodatek proszku spulchniającego. Stosunek tłuszczu do mąki wynosi 10% – 35%, cukru pudru lub bardzo miałkiego kryształu również 30%, amoniaku lub proszku do pieczenia 1 – 1,5% w zależności od ilości użytego tłuszczu, płynu (mleko lub mleko i śmietana) 5 – 20%, jaj około 10%.

Read More
Ciasto potrawyWypiekaneWyroby cukiernicze

Ciasto półkruche

Cia­sto pół­kru­che spo­rzą­dza się w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: prze­siać mąkę z do­dat­kiem prosz­ku spulch­nia­ją­ce­go na stol­ni­cę, do­dać tłuszcz, po­sie­kać go z mąką, do­dać cu­kier i roz­mą­co­ne ze śmie­ta­ną żółt­ka oraz do­dat­ki aro­ma­tycz­ne, na­stęp­nie za­ro­bić cia­sto no­żem, za­gnieść kil­ko­ma ru­cha­mi dło­ni, wsta­wić na 10 – 15 mi­nut do lo­dów­ki.

Read More