Grzan­ki z pieczarkami i z jajami

Grzan­ki z pieczarkami i z jajami to ty­po­we śnia­da­nie an­giel­skie, rów­nież z do­dat­kiem in­nych ka­lo­rycz­nych skład­ni­ków: pie­cza­rek, sera żół­te­go, kieł­ba­sek, sma­żo­ne­go be­ko­nu, po­mi­dor­ków,

Czytaj dalej