ObiadPRZEPISY

Knedle czeskie ze słoniną (knedliczki)

Knedle czeskie ♨

(kne­dliczki – to po­trawy mączne − «mo­uĉnik», przy­rzą­dzane na wiele spo­so­bów, zwłasz­cza jako do­da­tek do mięsa).


Skład­niki:

 • 30 dag czer­stwej bułki,
 • ½ l mleka,
 • 10 dag sło­niny,
 • 15 – 20 dag mąki,
 • 2 jaja,
 • sól,

czeskie-knedle

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Sło­ninę po­kroić w drobną kostkę, sto­pić, uwa­ża­jąc, aby skwarki nie stward­niały.
 2. Bułkę czer­stwą po­kroić w kostkę.
 3. ¾ bułki zmie­szać z po­łową sto­pio­nej sło­niny bez skwa­rek, usu­szyć grzanki na złoty ko­lor.
 4. Mleko roz­mą­cić z ja­jami, wło­żyć ostu­dzone grzanki, do­dać resztę nie su­szo­nej po­kro­jo­nej bułki.
 5. Po­zo­sta­wić na 1 – 2 go­dziny.
 6. Gdy bułka na­pęcz­nieje, oso­lić, wsy­pać 10 – 15 dag mąki, do­kład­nie wy­mie­szać.
 7. Na­sta­wić wodę w du­żym, pła­skim ron­dlu, oso­lić.
 8. Na­bie­rać cia­sto z mi­ski łyżką (cia­sto po­winno być gę­ste), for­mo­wać ręką mo­czoną w mące gałki wiel­ko­ści ma­łych ja­błek.
 9. Pierw­szą ugo­to­wać na próbę, je­śli cia­sto jest zbyt rzad­kie – do­dać mąki.
 10. Wkła­dać na wrzącą wodę, za­mie­szać, przy­kryć, go­to­wać pod przy­kry­ciem po­woli przez około 20 mi­nut, aż do­brze na­pęcz­nieją.
 11. Od­ce­dzić, pod­lać resztą to­pio­nej sło­niny.
 12. Knedle czeskie po­da­wać do ka­pu­sty za­sma­ża­nej, pie­czeni du­szo­nej, gu­la­szu.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x