Jarzyny z wody

Warzywa gotowane w wodzie w całości lub w częściach osącza się z wywaru i polewa masłem, słoniną topioną, a także posypuje się siekaną zieleniną oraz cebulą usmażoną na tłuszczu. Do wykończenia jarzyn z wody używa się również zrumienionej w piekarniku lub na płycie na patelni tartej bułeczki, którą posypuje się jarzyny przed okraszeniem lub też miesza się ją ze stopionym tłuszczem i polewa jarzyny.

Czytaj dalej

Marchew z groszkiem i grzankami

Du­sze­nie wa­rzyw po­le­ga na go­to­wa­niu ich w ma­łej ilo­ści wody i we wła­snym soku z do­dat­kiem tłusz­czu, soli i cu­kru. Oczysz­czo­ne i opłu­ka­ne wa­rzy­wa za­le­wa się małą ilo­ścią wrzą­cej wody, do­da­je tłuszcz, sól, cu­kier i szyb­ko za­go­to­wu­je, a na­stęp­nie go­tu­je pod przy­kry­ciem na mniej­szym ogniu.

Czytaj dalej

Potrawy z warzyw jarzyn gotowanych

Wa­rzy­wa roz­drob­nio­ne wy­ma­ga­ją krót­sze­go cza­su go­to­wa­nia. Wa­rzy­wa zie­lo­ne oraz za­wie­ra­ją­ce gorz­kie, pie­ką­ce skład­ni­ki, jak wszyst­kie od­mia­ny ka­pu­sty oraz ka­la­fior, po­win­ny być po za­go­to­wa­niu od­kry­te (wraz z parą ucie­ka­ją olej­ki ete­rycz­ne, o gorz­ka­wo–cierp­kim sma­ku), a po pew­nym cza­sie po­now­nie przy­kry­te i pod przy­kry­ciem do­go­to­wa­ne.

Czytaj dalej

Surówki z warzyw zaprawiane śmietaną

Surówki z warzyw z dodatkiem śmietany są smaczne, pożywne i zawierają wiele witamin, soli mineralnych i innych dodatków odżywczych. Do śmietany można dodać jogurt, lub zastąpić ją częściowo maślanką.

Czytaj dalej