Dania główne

Dania główne – część naszego obiadu. Wśród Polaków, rozsianych po wszystkich kontynentach świata, tworzących wielką polonijną rodzinę, wielu traktuje wyniesione z rodzinnego domu tradycje kulinarne ze szczególnym wzruszeniem.

Tradycje tworzące ich etniczne korzenie i powiązanie ze starym krajem.

Poszukiwanie polskich dań na rynkach innych krajów wydatnie przyczyniło się do popularności naszych rodzimy potraw wśród innych, światowych Menu.

W kraju główne danie obiadowe to zwykle drugie danie, podawane po zupie.