Potrawy z kasz

Kasze wysokooczyszczone, wypolerowane, a więc całkowicie pozbawione łuski posiadają gładką powierzchnię i wyrównany, owalny kształt (ryż, kasza manna). Wszystkie kasze many, które poddaje się wypolerowaniu, noszą nazwę perłówek i tu w zależności od rozdrobnienia istnieją krupy, perłówki i grysiki. 

Czytaj dalej

Grzan­ki z pieczarkami i z jajami

Grzan­ki z pieczarkami i z jajami to ty­po­we śnia­da­nie an­giel­skie, rów­nież z do­dat­kiem in­nych ka­lo­rycz­nych skład­ni­ków: pie­cza­rek, sera żół­te­go, kieł­ba­sek, sma­żo­ne­go be­ko­nu, po­mi­dor­ków,

Czytaj dalej