Dania główneMięso - potrawyPRZEPISYŚwiąteczne i karnawałowe

Kurczak nadziewany warzywami

Kurczak nadziewany warzywami to danie nadające się zarówno na rodzinny obiad, jak na świąteczne, czy karnawałowe, noworoczne spotkanie.


? Czas przygotowania: 20 min. ‖ ♨ Czas Gotowania: 40 min. ‖ ? Temperatura: 200°C IG: 370 kcal (1560 kJ), biał­ko: 43 g, tłusz­cze: 18 g, wę­glo­wo­da­ny: 8 g; ‖


Składniki:

 • 1 kur­czak (1, 6 – 1,8 kg),
 • 1 krom­ka chle­ba bia­łe­go,
 • 2 ło­dy­gi se­le­ra na­cio­we­go,
 • ½ pa­pry­ki czer­wo­nej,
 • ½ pa­pry­ki zie­lo­nej,
 • 2 łyż­ki ku­ku­ry­dzy kon­ser­wo­wej z pusz­ki,
 • 1 – 2 łyż­ki roz­to­pio­ne­go ma­sła,
 • sól, pieprz bia­ły, mie­lo­na pa­pry­ka,
 • 1 ga­łąz­ka roz­ma­ry­nu,
 • 1 łyż­ka oli­wy z oli­wek,
 • zie­lo­na pie­trusz­ka,

Przygotowanie:

 1. Kur­cza­ka do­kład­nie umyć, tak­że w środ­ku, osu­szyć pa­pie­ro­wym ręcz­ni­kiem.
 2. Po­sy­pać solą, pie­przem i pa­pry­ką.
 3. Chleb po­kro­ić w drob­ną kost­kę.
 4. Pa­pry­kę opłu­kać i po­kro­ić w kost­kę.
 5. Se­ler opłu­kać, po­kro­ić w drob­ne pla­ster­ki.
 6. Zio­ła opłu­kać i po­sie­kać, usu­wa­jąc grub­sze frag­men­ty ga­łą­zek.
 7. Na oli­wie usma­żyć grzan­ki z chle­ba, wy­jąć je z tłusz­czu.
 8. Na pa­tel­nię wło­żyć wa­rzy­wa i du­sić je przez kil­ka chwil.
 9. Do­dać ku­ku­ry­dzę, wlać ro­sół i go­to­wać bez przy­kry­cia oko­ło 5 mi­nut na śred­nim ogniu.
 10. Przy­pra­wić solą i pie­przem. Do­dać grzan­ki i zio­ła.
 11. Pie­kar­nik roz­grzać do 200°C.
 12. Wa­rzy­wa lek­ko ostu­dzić i na­peł­nić nimi kur­cza­ka.
 13. Tusz­kę za­mknąć za po­mo­cą wy­ka­ła­czek.
 14. Kur­cza­ka po­sma­ro­wać ma­słem i uło­żyć na bla­sze do pie­cze­nia pier­sią do góry.
 15. Piec oko­ło 40 mi­nut, po­le­wa­jąc od cza­su do cza­su tłusz­czem z pie­cze­nia.

Na­dzie­wa­nie kur­cza­ka:

 1. Kur­cza­ka do­kład­nie umyć w środ­ku i po wierz­chu, osu­szyć pa­pie­ro­wym ręcz­ni­kiem i na­trzeć solą i pie­przem.
 2. Na­dzie­nie wło­żyć do wnę­trza tusz­ki, ale nie­zbyt dużo, gdyż bę­dzie pęcz­nia­ło pod­czas pie­cze­nia.
 3. Otwór na­le­ży za­szyć nit­ką lub za­piąć wy­ka­łacz­ka­mi.

Od­mia­na:


 1. Kurczak nadziewany warzywami – do na­dzie­nia moż­na do­dać 1 jaj­ko, zmniej­sza­jąc nie­co ilość wa­rzyw.
 2. Na­dzie­nie bę­dzie bar­dziej pi­kant­ne, je­że­li doda się do nie­go drob­no po­kro­jo­ną pa­prycz­kę chi­li i/lub czo­snek.
 3. Moż­na wów­czas zre­zy­gno­wać z in­nych ziół.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x