KolacjaRodzaj posiłkuŚniadanie

Omlet z marchewką

Omlet z marchewką na śniadanie – 

Omlet! Można przecież dołożyć do niego porcję witamin i zrobić go z marchewką. Zarówno smaczne, pożywne i szybkie danie śniadaniowe. Smacznego!


Wprowadzenie.

Bar­dzo smacz­nym da­niem z jaj są rów­nież omle­ty. Omle­ty na­tu­ral­ne (czy­li z sa­mej masy jaj) lub mie­sza­ne z do­dat­ka­mi. Na przy­kład może to być szyn­ka, kieł­ba­sa, zie­lo­ny gro­szek, pie­czar­ki. Przy­rzą­dza się je w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: naj­pierw roz­mie­sza­ną i ubi­tą trze­pacz­ką masę z jaj po oso­le­niu i ewen­tu­al­nym po­łą­cze­niu z roz­drob­nio­ny­mi i pod­sma­żo­ny­mi do­dat­ka­mi, na­le­ży wy­lać na pa­tel­nię z roz­grza­nym tłusz­czem. Skro­pio­ną wodą masę (jak na ja­jecz­ni­cę) sma­ży się po­wo­li, do osią­gnię­cia lek­ko zru­mie­nio­nej spodniej stro­ny omle­tu, ale przy ścię­tej ga­la­re­to­wa­tej po­wierzch­ni. Omle­ty po­da­wać na sło­no lub rów­nież na słod­ko. 
Na sło­no po­da­je się omlet po­sy­pa­ny drob­no po­sie­ka­nym ko­per­kiem, albo szczy­pior­kiem lub na­tką pie­trusz­ki. Naj­czę­ściej jed­nak po­da­je się omlet rów­nież na­dzie­wa­ny in­ny­mi do­dat­ka­mi, któ­re na­kła­da się na omlet przed jego zwi­nię­ciem. Omlet po­da­je się na ogrza­nym ta­le­rzu, zwi­nię­ty w luź­ny ru­lon, lub zło­żo­ne na pół, z na­dzie­niem w środ­ku. Do­dat­ki moż­na też mie­szać z ja­ja­mi przed sma­że­niem i wte­dy za­miast omle­tu zwi­ja­ne­go otrzy­mu­je się omlet mie­sza­ny. Omlet na słod­ko po­da­je się opró­szo­ny cu­krem-pu­drem, ob­ło­żo­ny dże­mem lub kon­fi­tu­rą albo też po­la­ny sy­ro­pem owo­co­wym. 

Składniki:

omlet:

 • 6 jaj,
 • 4 dag masła lub margaryny,
 • 2 łyżki wody,
 • sól,

marchew:

 • 60 – 80 dag marchwi,
 • 1 ½ dag mąki,
 • 2 dag masła,
 • cukier,
 • sól,

Przygotowanie:

 1. Najpierw ugotować marchew.
 2. Później przyrządzić omlet francuski.
 3. Na środek omletu nałożyć marchew, później złożyć na pół, zsunąć przy pomocy noża na ogrzany półmisek,
 4. Wreszcie pokroić na skośne porcje,
 5. Omlet z marchewką na koniec przybrać gałązkami zielonej pietruszki lub listkami sałaty.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x