KolacjaObiadŚwiąteczne i karnawałoweZupy

Barszcz czerwony wigilijny

Barszcz czerwony wigilijny

Potrawy wigilijne są w naszej kuchni faktycznie podporządkowane staropolskiej tradycji. Najbardziej znane zupy – to zupa grzybowa albo barszcz czerwony z uszkami. W niektórych regionach popularna jest także zupa rybna. Podaję przepis na doskonały wigilijny czerwony barszcz – z uszkami, pasztecikami, naleśnikami z grzybami, czy z fasolą.

Barszcz czerwony wigilijny pod­grze­wa się, nie doprowadzając do zagotowania. Po­da­wać z uszka­mi, pasz­te­ci­ka­mi, na­le­śni­ka­mi z grzy­ba­mi, fa­so­lą. 

  1. Ty­dzień przed świę­ta­mi obrać dwa ki­lo­gra­my bu­ra­ków ćwi­kło­wych, utrzeć je na tar­ce o gru­bych oczkach. Uło­żo­ne w sło­ju bu­ra­ki za­lać let­nią wodą, na wierz­chu po­ło­żyć krom­kę czer­stwe­go ra­zo­we­go chle­ba, słój ob­wią­zać gazą i po­zo­sta­wić w cie­płym miej­scu. Po za­ki­sze­niu usu­nąć pian­kę, któ­ra utwo­rzy­ła się na po­wierzch­ni, a kla­row­ny kwas bu­ra­cza­ny zlać do sło­ików.
  2. W od­dziel­nych garn­kach przy­go­to­wać esen­cjo­nal­ny wy­war z włosz­czy­zny (bez ka­pu­sty) i bu­ra­ków oraz ugo­to­wać su­szo­ne, na­mo­czo­ne uprzed­nio grzy­by.
  3. Do pół­to­ra li­tra prze­ce­dzo­ne­go wy­wa­ru ja­rzy­no­we­go wlać szklan­kę wy­wa­ru z grzy­bów i oko­ło dwóch szkla­nek kwa­su z bu­ra­ków.
  4. Do­dać sól, cu­kier, roz­tar­te 2 – 3 ząb­ki czosn­ku, pieprz. Moż­na wlać kie­li­szek wy­traw­ne­go czer­wo­ne­go wina.
  5. Aby uzy­skać lek­ki po­smak wę­dzon­ki moż­na do­dać trzy wę­dzo­ne śliw­ki. Je­śli trze­ba – zupę za­kwa­sza się kwa­skiem cy­try­no­wym, nie octem.
Barszcz-czerony
Barszcz czerwony kiszony z buraków. Na Wigilię z uszkami, albo pasztecikami.
Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x