Ciasto potrawyPRZEPISYŚwiąteczne i karnawałoweWypiekane

Karpatka

Karpatka

to ciasto pieczone na kruchym spodzie, przykryte warstwą kremu, potem warstwą ciasta parzonego (ptysiowego). Można też przyrządzić go tylko z ciasta parzonego. Ciasto proste i szybkie w wykonaniu, bardzo efektowne i smaczne.


Składniki:

cia­sto:

 • 1 szklan­ka mąki,
 • 15 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny,
 • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia,
 • 4 jaja,
 • 1 szklan­ka wody,
 • ma­sło lub mar­ga­ry­na do po­sma­ro­wa­nia bla­chy

masa bu­dy­nio­wa:

 • ¼ kg ma­sła lub mar­ga­ry­ny,
 • 1 szklan­ka cu­kru,
 • 1 cu­kier wa­ni­li­no­wy lub wa­ni­lia,
 • 3 łyż­ki mąki ziem­nia­cza­ne,
 • 1 ½ szklan­ki mle­ka,

Do po­sy­pa­nia cia­sta:

 • cu­kier-pu­der.

Karpatka – przygotowanie:

 1. Przy­go­to­wa­nie cia­sta: wodę z tłusz­czem za­go­to­wać, na­stęp­nie do­dać mąkę i mie­sza­jąc go­to­wać na­dal, zwra­ca­jąc uwa­gę, aby nie two­rzy­ły się grud­ki.
 2. Po kilku mi­nu­tach, kie­dy masa za­cznie od­sta­wać od brze­gów na­czy­nia, zdjąć z ognia, ostu­dzić.
 3. Do ostu­dzo­nej masy do­dać pro­szek do pie­cze­nia, do­da­wać jaja po jed­nym, przez cały czas ucie­ra­jąc, zwra­cać uwa­gę, aby cia­sto było przez cały czas gład­kie.
 4. Cia­sto od­sta­wić aby skrze­pło.
 5. Po­dzie­lić je na dwie czę­ści, wy­ło­żyć każ­dą na wy­sma­ro­wa­ną tłusz­czem pła­ską bla­chę, piec przez oko­ło 20 mi­nut w pie­kar­ni­ku na­grza­nym do 220°C.
 6. Przy­rzą­dza­nie masy bu­dy­nio­wej: mięk­kie ma­sło lub mar­ga­ry­nę utrzeć z po­ło­wą szklan­ki cu­kru.
 7. Resz­tę cu­kru wraz z cu­krem wa­ni­li­no­wym lub z do­dat­kiem wa­ni­lii utrzeć z żółt­ka­mi, do­dać mąkę ziem­nia­cza­ną i pół szklan­ki mle­ka, wlać utar­tą masę na go­tu­ją­ce się po­zo­sta­łe mle­ko.
 8. Zdjąć z ognia i ostu­dzić, cią­gle mie­sza­jąc.
 9. Tłuszcz z cu­krem cały czas ucie­rać, do­da­jąc po ły­żecz­ce bu­dy­niu.
 10. Upie­czo­ne, zim­ne cia­sto po­sma­ro­wać masą bu­dy­nio­wą, przy­kryć dru­gim ka­wał­kiem cia­sta, przy­ci­snąć, po­sy­pać po wierz­chu cu­krem-pu­drem przez sit­ko.
 11. Cia­sto po­kro­ić na kwa­dra­ty.

Moż­na przy­go­to­wać «Kar­pat­kę» na spo­dzie z cia­sta kru­che­go, spód po­sma­ro­wać mar­mo­la­dą, po­tem kre­mem. Za­miast kre­mu bu­dy­nio­we­go moż­na użyć «pół­tłu­ste­go kre­mu śmie­tan­ko­we­go», lub «kre­mu rus­sel».


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x