Ciasto potrawyWypiekaneWyroby cukiernicze

Nu­gat orze­cho­wy

Nu­gat orze­cho­wy

moż­na także za­piec, otrzy­mu­jąc «nu­gat za­pie­ka­ny». To od­mia­na tego smacz­ne­go i lu­bia­ne­go cia­sta. Je­śli przeto lu­bisz sło­dy­cze o sma­ku orze­cho­wym, ten prze­pis jest dla cie­bie!


Składniki:

 • 5 bia­łek,
 • 40 dag cu­kru,
 • 10 dag mio­du,
 • 250 ml wody,
 • 15 dag orze­chów wło­skich,
 • wa­ni­lia,
 • 2 wa­fle,

Przygotowanie:

 1. Orze­chy prze­brać, wpierw cien­ko po­kro­ić, miód roz­grzać.
 2. Przy­go­to­wać również wrzą­cą wodę.
 3. Z cu­kru i wody ugo­to­wać zaś sy­rop 3-go stop­nia „do piór­ka” (Sy­ro­py).
 4. Do­dać miód i go­to­wać ra­zem również do gę­sto­ści 3-go stop­nia.
 5. Ubić pia­nę.
 6. Później cien­kim stru­mie­niem lać wrzą­cy sy­rop do pia­ny, szyb­ko ubi­jać.
 7. Usta­wić z na­czy­niem nad parą, ubi­jać, aż masa zgęst­nie­je, tzn. nie leje się, lecz spa­da z łyż­ki pła­ta­mi.
 8. Zdjąć w końcu z pary, chwi­lę ubi­jać na sto­le, wy­jąć trze­pacz­kę, obrać z masy.
 9. Do pia­ny do­dać 10 dag cien­ko po­kro­jo­nych orze­chów i wa­ni­lię, lek­ko wy­mie­szać.
 10. Uło­żyć wa­fle na dwóch bla­chach, na­ło­żyć rów­no pia­nę na gru­bość 2 cm, wy­rów­nać z wierz­chu i na bo­kach, po­sy­pać cien­ko kra­ja­ny­mi orze­cha­mi (5 dag), wsta­wić do śred­nio go­rą­ce­go pie­kar­ni­ka na 10 – 15 mi­nut.
 11. Pia­na musi wol­no ro­snąć i wol­no ru­mie­nić na ja­sno­zło­ty ko­lor.
 12. Je­śli pie­kar­nik jest zbyt go­rą­cy, szyb­ko się zru­mie­ni i opad­nie.
 13. Nu­gat orze­cho­wy wy­jąć, kie­dy osty­gnie.
 14. Kra­jać bar­dzo ostrym, cien­kim no­żem, któ­ry za każ­dym ra­zem wy­cie­rać o zwil­żo­ną, czy­stą ście­recz­kę.
 15. Za­miast orze­chów moż­na dać po­kro­jo­ne w cien­kie pa­ski mig­da­ły.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x