Mięso - potrawyPRZEPISYZupy

Złoty JOICH

Złoty JO­ICH. (złota zupa)

Złoty Jo­ich jest czę­sto po­da­wany zgod­nie z tra­dy­cją, jako pierw­sze da­nie pod­czas przy­ję­cia we­sel­nego. 

Skład­niki:

 • 1 kura ro­so­łowa (2kg), 
 • 20 dag ce­buli, 
 • 20 dag mar­chewki, 
 • 20­ dag se­lera na­cio­wego, 
 • 20 dag pie­truszki, 
 • 10 dag ko­perku, 
 • 5 dag na­tki pie­truszki, 
 • przy­prawy: sól, pieprz, ziele an­giel­skie – do smaku, 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Spra­wioną, opłu­kaną kurę za­lać wodą (4l), go­to­wać wpierw na wol­nym ogniu około 40 mi­nut. 
 2. Zru­mie­nić ce­bulę na pły­cie, następnie wło­żyć do kury wraz z oczysz­czo­nymi i opłu­ka­nymi ja­rzy­nami. 
 3. Do­dać po kilka zia­re­nek pie­przu i ziela an­giel­skiego, oso­lić. 
 4. Go­to­wać tak długo, aż kura bę­dzie miękka. Kurę można po­dzie­lić na ka­wałki i po­da­wać w ro­sole. 
Kuch­nia ży­dow­ska


Rosół mię­sny

Mięso można po­dać w ro­sole, lub też jako osobne da­nie, albo wy­ko­rzy­stać np. do kne­del­ków mię­snych.


Skład­niki:

 • ½ kury ro­so­ło­wej albo kur­czaka, 
 • ½ kg wo­ło­winy (szpon­der), 
 • ½­ kg in­dyka, 
 • ½ kg cie­lę­ciny, 
 • 1 ce­bula, 
 • 20 dag włosz­czy­zny, 
 • przy­prawy: sól, pieprz, ziele an­giel­skie – do smaku, 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Mięso opłu­kać, za­lać zimną wodą (ok. 5l), za­go­to­wać i da­lej go­to­wać na wol­nym ogniu przez około 1 go­dziny. 
 2. Do­dać włosz­czy­znę, zru­mie­nioną na pły­cie ce­bulę oraz kilka zia­re­nek pie­przu i ziela an­giel­skiego. 
 3. Go­to­wać do mięk­ko­ści.
 4. Wy­jąć mięso, po­zo­stały ro­sół prze­ce­dzić. 
 5. Po­da­wać z ma­ka­ro­nem, far­fel­kami, kne­dlami itp. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x