Dania główneMięso - potrawyPRZEPISYSosy

Bitki wołowe w sosie

Bitki wołowe w sosie

(PO ŻY­DOW­SKU)


Bitki wołowe w sosie naturalnym (po żydowsku)

Skład­niki:

 • 2,1 kg mięso wo­łowe bez ko­ści, 
 • 30 dag ce­buli, 
 • 15 dag mąki, 
 • 100 ml oleju, 
 • sól, pieprz, ty­mia­nek do smaku,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wpierw mięso opłu­kać, obrać z błon, po­kra­jać w po­przek włó­kien na por­cje. 
 2. Każdy ka­wa­łek po­bić zwil­żo­nym wodą tłucz­kiem, oso­lić, opró­szyć pie­przem, ty­mian­kiem i mąką. 
 3. Na sil­nie roz­grza­nym oleju osma­żyć z obu stron. 
 4. Prze­ło­żyć do ron­dla. 
 5. W po­zo­sta­łym tłusz­czu przy­ru­mie­nić ob­raną i po­kra­janą w cien­kie pół­pla­sterki ce­bulę, do­dać do bi­tek. 
 6. Pod­lać nie­wielką ilo­ścią wrzą­cej wody i du­sić pod przy­kry­ciem około 1½ go­dzina. 
 7. Bitki wołowe w sosie po­da­wać z ka­szami, ziem­nia­kami, kne­dlami i ze­sta­wem su­ró­wek

Zrazy po żydowsku nadziewane jajami

Skład­niki:

 • 1,8 kg wo­ło­winy bez ko­ści, 
 • 20 dag ce­buli, 
 • 20 dag macy
 • 8 ja­jek, 
 • 100 ml oleju, 
 • sól, pieprz, czo­snek – do smaku, 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Mięso opłu­kać, wpierw obrać z błon, po­kra­jać na ka­wałki. 
 2. Macę na­mo­czyć w zim­nej wo­dzie, póź­niej od­ci­snąć. Mięso i macę prze­pu­ścić przez ma­szynką. 
 3. Do­dać ob­raną, po­kra­janą w kostkę, zru­mie­nioną na ja­sno­zło­ci­sty ko­lor na tłusz­czu ce­bulę i 3 su­rowe jaja, do­dać przy­prawy. 
 4. Do­kład­nie wy­mie­szać. Po­zo­stałe jaja ugo­to­wać na twardo, obrać ze sko­ru­pek i prze­kra­jać na po­łówki. 
 5. Do wy­sma­ro­wa­nej tłusz­czem formy mię­snej, na niej uło­żyć jaja i przy­kryć po­zo­sta­łym tłusz­czem. 
 6. Wy­gła­dzić i wsta­wić do śred­nio na­grza­nego pie­kar­nika. Piec około 1½ go­dziny. 
 7. Po­trawę można po­da­wać z do­dat­kami jako go­rące da­nie lub jako zimną prze­ką­skę. 

Zrazy zawijane po żydowsku

Skład­niki:

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Mięso opłu­kać, obrać z błon, po­kra­jać w po­przek włó­kien na por­cje. 
 2. Każdy ka­wa­łek po­bić tłucz­kiem zwil­żo­nym w wo­dzie. 
 3. Przy­go­to­wać farsz: pasz­tet roz­drob­nić, ugo­to­wane na twardo jaja po­kra­jać w kostkę, ob­rane ogórki po­kra­jać w cien­kie pa­seczki, ob­raną ce­bulę po­kra­jać w drobną kostkę i zru­mie­nić na ja­sno­złoty ko­lor. 
 4. Wszystko do­kład­nie wy­mie­szać i do­pra­wić solą i pie­przem. 
 5. Na pla­stry mięsa na­kła­dać nie­zbyt grubą war­stwę far­szu i zwi­jać jak małe ro­ladki. Można je ob­wią­zać nitką, lub spiąć szpad­kami. 
 6. Zrazy oso­lić, opró­szyć pie­przem, mąką i ob­sma­żyć na oleju na złoty ko­lor. 
 7. Ob­ru­mie­nione zrazy uło­żyć w ron­dlu, za­lać nie­wielką ilo­ścią wody i du­sić pod przy­kry­ciem oko­ło1 go­dziny. 
 8. Do­pra­wić jesz­cze do smaku solą i pie­przem.  Po­da­wać z ka­szą gry­czaną i z su­rów­kami

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x